Συχνές Ερωτήσεις για το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην ΤΠ/ΤΕΕ:
 1. Ποιος είναι ο διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας;
 2. Ποιος είναι ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας;
 3. Είμαι χρήστης της υπηρεσίας @teemail.gr. Μπορώ να έχω πρόσβαση POP3 στη θυρίδα μου;
 4. Είμαι χρήστης της υπηρεσίας @teemail.gr. Ποιος είναι ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας;
 5. Είμαι χρήστης των υπηρεσιών σας μέσω του ΔΙΟΔΟΣ. Πως μπορώ να στείλω email;
 6. Παρέχετε υπηρεσία IMAP;
 7. Παρέχετε υπηρεσία secure POP3;
 8. Ποιά είναι η πολιτική antispam / antivirus / antiphising που ακολουθεί η Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ;
 9. Τι είναι Spam;
 10. Τι είναι το Phising; (Άρθρο από το Wikipedia).
 11. Ποια μηνύματα με attachments δε γίνονται αποδεκτά από τους διακομιστές εισερχόμενης αλληλογραφίας;
 12. Ποια είναι τα Level-1 attachments; (Άρθρο της Microsoft)
 13. Δεν μπορώ να συνδεθώ στον incoming.tee.gr και να κατεβάσω την αλληλογραφία μου!
 14. Τα email μου προς το Yahoo! καθυστερούν ή δεν παραδίδονται καθόλου! Γιατί;
 15. Είμαι συνδρομητής της ΤΠ/ΤΕΕ. Μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλο outgoing (SMTP) server;
 16. Μα όταν κάνω telnet my.smtp.server 25 βλέπω να απαντά ο void.tee.gr !.
 17. Μα θέλω να χρησιμοποιήσω SMTP Authentication!
 18. Μα δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος;
 19. Θέλω να ενημερώσω τους χρήστες σας για πρoϊόντα και υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν! Μπορώ να ζητήσω μια λίστα με όλους τους χρήστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που υποστηρίζετε;
 20. Τι περιέχει η λίστα whitelist.tee.gr;
 21. Τι περιέχει η λίστα grwhitelist.tee.gr;
 22. Τι περιέχει η λίστα virbl.tee.gr;