Είμαι χρήστης των υπηρεσιών σας μέσω του ΔΙΟΔΟΣ. Πως μπορώ να στείλω email;

Ως χρήστες του ΔΙΟΔΟΣ παίρνετε διεύθυνση IP από τη δεξαμενή διευθύνσεων (address pool) του Πανεπιστημίου σας (και όχι από την αντίστοιχη του ΤΕΕ) και δρομολογείστε από το δίκτυο του ΕΔΕΤ (και όχι του ΤΕΕ ή του ISP από τον οποίο έχετε αγοράσει την υπηρεσία φοιτητικού ADSL). Αυτό σημαίνει πως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (outgoing SMTP server) τον outgoing.tee.gr.

Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους:

  1. Για τον περιορισμό του εξερχόμενου spam το ΤΕΕ δεν δέχεται συνδέσεις στον outgoing.tee.gr από συστήματα που έχουν διεύθυνση IP που δεν ανήκει στο δικό του address pool (επομένως εφόσον έχετε διεύθυνση IP από το Πανεπιστήμιό σας δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον outgoing.tee.gr) και
  2. αρκετά Πανεπιστήμια στην πολιτική ασφαλείας τους απαγορεύουν την πρόσβαση στην πόρτα 25/tcp εκτός του δικτύου τους (παράδειγμα το ΕΜΠ) - άρα και να επιτρεπόταν η σύνδεση στον outgoing.tee.gr από το ΤΕΕ, αυτό δε θα ήταν δυνατό μια και το Πανεπιστήμιο την απαγορεύει από τη δική του πολιτική ασφάλειας ή/και δρομολόγησης.
Πρέπει επομένως να χρησιμοποιήσετε τον διακομιστή που θα σας υποδείξει το Κέντρο Δικτύου το Πανεπιστημίου σας, εάν και εφόσον υποστηρίζει (το Πανεπιστήμιο) τέτοιου τύπου relay. Η ακριβής ερώτηση που πρέπει να τους υποβάλλετε είναι:

"Είμαι χρήστης του ΔΙΟΔΟΣ και έχω εγγραφεί από το ΤΕΕ. Μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιο server του Πανεπιστημίου ώστε να αποστέλλω emails σαν user@tee.gr;"

Στην περίπτωση που δεν υποστηρίζεται κάτι τέτοιο, ο μόνος τρόπος για να στείλετε email σαν user@tee.gr είναι μέσω του webmail.tee.gr.