Ποιος είναι ο διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας;

Ο διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας είναι ο incoming.tee.gr

Ποιος είναι ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας;

Ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας είναι ο outgoing.tee.gr