Ποια μηνύματα με attachments δε γίνονται αποδεκτά από τους διακομιστές εισερχόμενης αλληλογραφίας;

Η ΤΠ/ΤΕΕ δεν αποκλείει μηνύματα με attachments με συγκεκριμένες καταλήξεις. Όλα τα μηνύματα που δεν περιέχουν ιό (virus) ή δεν χαρακτηρίζονται ως spam γίνονται αποδεκτά. Υπάρχουν όμως μερικά attachments με καταλήξεις που η Microsoft χαρακτηρίζει ως Level-1. Τα attachments αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές με κακόβουλο τρόπο από συγγραφείς ιών γιατί έχουν την ιδιότητα να εκτελούνται όταν ο χρήστης τα επιλέγει από το πρόγραμμα ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στα Level-1 attachments το σύστημα εισερχόμενης αλληλογραφίας προσθέτει την κατάληξη .renamed και έτσι πχ. το αρχείο photographs.exe γίνεται photographs.exe.renamed. Εάν εμπιστευόσαστε τον αποστολέα και περιμένετε ένα τέτοιο αρχείο, μπορείτε να σώσετε το αρχείο σαν photographs.exe και στη συνέχεια να το εκτελέσετε.