Τι περιέχει η λίστα virbl.tee.gr;

Η λίστα περιέχει διευθύνσεις IP από μηχανήματα που έχουν στείλει email με ιό στους servers εισερχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΤΠ/ΤΕΕ. Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα και κάθε διεύθυνση IP που εισάγεται σε αυτή σβήνεται μετά το πέρας μιας ώρας από την εισαγωγή της. Εάν όμως ξαναστείλει mail με ιό, επαναεισάγεται στη λίστα για άλλη μία ώρα.

Έμπνευση για τη λίστα virbl.tee.gr αποτέλεσε η αντίστοιχη ολλανδική λίστα: virbl.dnsbl.bit.nl.

Ενδεικτικός τρόπος χρήσης της λίστας από άλλους postmasters πχ. με sendmail προσθέτουμε στo .mc:

FEATURE(`dnsbl', `virbl.tee.gr')dnl