Δεν μπορώ να συνδεθώ στον incoming.tee.gr και να κατεβάσω την αλληλογραφία μου!

Δεν μπορώ να συνδεθώ στο www.tee.gr ή/και το portal.tee.gr

Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται συνήθως σε συστήματα με Windows Vista ή με Linux kernels από 2.6.16 και νεώτερους. Υπεύθυνος είναι ο χειρισμός του TCP window scaling όπως γίνεται από κάποια από τις ενδιάμεσες συσκευές που μεσολαβούν από τον εξοπλισμό σας μέχρι και την ΤΠ/ΤΕΕ.

Διαβάζουμε στο σχετικό άρθρο (934430) από το Microsoft Knowledge Base:

"When you try to use a Windows Vista-based computer behind a firewall device, network connectivity may fail. [...] The firewall device has a problem with its implementation of the TCP Window Scale Option that is defined in Internet Engineering Task Force (IETF) Request For Comments (RFC) 1323."
Λύσεις για το πρόβλημα: Περεταίρω διερεύνηση:
  1. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται πως το πρόβλημα είναι ευθύνη της ΤΠ/ΤΕΕ, δεν συμβαίνει αυτό. Για παράδειγμα από την ίδια σύνδεση που χρησιμοποιεί ο γράφων, το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο σε συστήματα Linux, και αντίθετα δεν εμφανίζεται σε συστήματα Windows Vista 32bit, και OpenBSD με το TCP window scaling ενεργοποιημένο.
  2. Ανάλογα με τον device driver που χρησιμοποιείται για ορισμένες κάρτες σε διανομές Linux (π.χ. tg3 και chipsets της RealTek και κάποιοι servers της Dell) ίσως είναι απαραίτητες οι παρακάτω προσθήκες στο /etc/sysctl.conf:

    net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 174760
    net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 131072
    net.ipv4.tcp_window_scaling = 0
    
Περισσότερα για το θέμα αυτό μπορείτε να διαβάσετε και εδώ.