Τι περιέχει η λίστα whitelist.tee.gr;

Η λίστα whitelist.tee.gr είναι μια DNSBL που περιέχει domain names που γίνονται whitelist από το σύστημα δρομολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΤΠ/ΤΕΕ. Τέτοια είναι το .google.com, .hotmail.com, .amazon.com κα. Στόχος της χρήσης της είναι η απρόσκοπτη επικοινωνία των χρηστών της ΤΠ/ΤΕΕ με τέτοια μεγάλα sites χωρίς ταυτόχρονα να βλάπτεται και η λειτουργία των μέτρων καταπολέμησης του εισερχομένου Spam.

Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και κάποιος άλλος mail provider εκτός από την ΤΠ/ΤΕΕ;

Βεβαίως, αλλά μάλλον δε θα έχει πρακτικά αποτελέσματα. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email providers) ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τη λίστα DNSBL grwhitelist.tee.gr.

Δεν καταλαβαίνω, τι είναι μια λίστα DNSBL;

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο στο Wikipedia.