Ποιά είναι η πολιτική antispam / antivirus / antiphising που ακολουθεί η Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ;

Η πολιτική antispam, antivirus και antiphising είναι κοινή στα συστήματα της ΤΠ/ΤΕΕ. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλά botnets που είναι αποτέλεσμα μολύνσεων υπολογιστών από ιούς χρησιμοποιούνται για την αποστολή spam, phishing messages και ιών.

Η ΤΠ/ΤΕΕ για να προστατεύει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία των χρηστών από κακόβουλες ενέργειες χρησιμοποεί ένα συνδιασμό μεθόδων:

Η επεξεργασία των μηνυμάτων γίνεται αυτοματοποιημένα από τα παραπάνω προγράμματα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπου-χειριστή.