Είμαι χρήστης της υπηρεσίας @teemail.gr. Μπορώ να έχω πρόσβαση POP3 στη θυρίδα μου;

Πρέπει να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες:

  1. Ο διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας είναι ο pop3.teemail.gr
  2. Για τον χρήστη της υπηρεσίας @teemail.gr που έχει ηλεκτρονική διεύθυνση για παράδειγμα yiorgos@teemail.gr το όνομα λογαριασμού (username) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον διακομιστή POP3 είναι yiorgos-teemail

Είμαι χρήστης της υπηρεσίας @teemail.gr. Ποιος είναι ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας;

Η υπηρεσία @teemail.gr είναι ανεξάρτητη της σύνδεσης που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Internet. Κατά συνέπεια, ως διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας θα πρέπει να δηλώσετε τον διακομιστή που σας έχει υποδείξει ο ISP σας.