Παρέχετε υπηρεσία secure POP3;

Βεβαίως! Η υπηρεσία secure POP3 δίνεται από τους ακόλουθους διακομιστές εισερχόμενης αλληλογραφίας:

Διακομιστής Port
Συνδρομητές ΤΠ/ΤΕΕ: incoming.tee.gr 995
Χρήστες @teemail.gr: pop3.teemail.gr 995